over worldgranny

WorldGranny is de enige organisatie in Nederland die zich specifiek inzet voor ouderen en hun familie wereldwijd.

Zij is partnerorganisatie van HelpAge International, een wereldwijd netwerk van ongeveer 70 organisaties in 50 landen die met en voor ouderen werken aan het verbeteren van hun leefsituatie en die van hun familie. WorldGranny ondersteunt ouderen, vaak weduwen via lokale organisaties met onder meer toegang tot gezondheidszorg, schoon drinkwater, huisvesting en microkredieten. In samenwerking met Nederlandse financiële instellingen – pensioenfondsen, verzekeraars, pensioenadviseurs en het Ministerie van Buitenlandse Zaken - wordt gewerkt aan het verstrekken van micropensioenen.

Waarom juist ouderen?
Ouderen behoren samen met kinderen tot de meest kwetsbare en arme groepen in ontwikkelingslanden. De sociale vangnetten en -structuren zijn in veel ontwikkelingslanden aangetast door de HIV/aids-epidemie, migratie en oorlogen. In de meeste ontwikkelingslanden bestaat er geen AOW of pensioenregeling, mede daardoor bevinden ouderen zich vaak in een financieel en sociaal uiterst kwetsbare positie. Toch zijn het steeds vaker grootouders die tot op hoge leeftijd blijven zorgen. Zij zorgen voor hun kleinkinderen wanneer de ouders vertrokken zijn, op zoek zijn naar werk of zijn overleden aan de gevolgen van HIV/aids.